“ข้าพเจ้ามีความทุกข์หนักและความเจ็บร้อนในใจเสมอ พร้อมที่จะถูกสาป และถูกตัดขาดจากพระคริสต์เพราะเห็นแก่พี่น้องของข้าพเจ้า . ....

  นักสร้างสาวกที่มีประสบการณ์และอุทิศตัวมากที่สุดคนหนึ่งที่เราพบได้ในโลกปัจจุบันคือจีน วาร์ ฆราวาสและนักธุรกิจในเมืองโอคลาโฮมาซิตี้ เขาเป็นประธานบริษัทวาร์ ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Godly...

  กระบวนการเป็นสาวกและสร้างสาวกทั้งหมดเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ อันดับแรกสุดเราต้องมองเห็นว่าการเป็นสาวกคือชีวิตแบบที่พระเจ้าทรงคาดหวังจากเราในฐานะคริสเตียน พระเจ้าทรงเรียกเรามาเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ - คือเป็นสาวก แต่เรายังได้รับคำสั่งให้ “ออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวก” ด้วย...

  ลีรอย ไอม์ส ผู้อำนวยการด้านพันธกิจสาธารณะขององค์การเนวิเกเตอร์ส ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่เขาเขียนมานานกว่าสี่สิบปีโดยประมาณ   ไอม์สเป็นวิทยากรที่ได้รับความนิยมและเกิดผลในการประชุมต่าง ๆ และเคยรับใช้ในคริสตจักร...

  “จงฝึกตนในทางพระเจ้า” (1...

  “แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย” (โรม 8:37)   หลักการข้อที่...

  นอกเหนือจากการ “บอกเล่าถ้อยคำแห่งความจริง” วิธีที่สองของการประกาศคือการเรียนรู้ที่จะเล่าคำพยานส่วนตัวอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องนี้หมายถึงการเล่าว่าคุณมารู้จักพระคริสต์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดเพราะอะไร เมื่อไร ที่ไหน และอย่างไร   เราเห็นแบบแผนนี้ในชีวิตของอัครทูตเปาโล ในโอกาสหนึ่งที่เขาถูกนำตัวมาเข้าเฝ้ากษัตริย์เฮโรดอากริปปาที่สอง...

  บทเรียนสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ก็คือ การประกาศหลั่งไหลจากชีวิตในทางของพระเจ้า คุณจะนำคนมาเชื่อและมีอิทธิพลต่อคนอื่นเพื่อพระผู้ช่วยให้รอดได้เท่าที่คุณภาพชีวิตของคุณจะเอื้ออำนวยเท่านั้น   ถ้าคุณมีประสบการณ์การกลับใจมาเชื่ออย่างแท้จริง และรู้แม้กระทั่งวิธีบอกเล่าเรื่องนี้ แต่ไม่ได้พัฒนาลักษณะชีวิตในทางของพระเจ้า ซึ่งทำให้คุณเป็นเหมือนพระฉายาของพระคริสต์ คุณก็จะเป็นหมันและไม่เกิดผลในการประกาศส่วนตัว พูดง่าย...