บทเรียน

บทเรียนเพิ่มเติม

การสอนสาวกกับการสร้างสาวก   พวกเราส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่า“การสอนสาวก”อย่างไรก็ตามในหลักสูตร“สู่การเป็นผู้สร้างสาวก” นี้เราจะใช้คำที่แสดงความ สัมพันธ์ชัดเจนกว่า...

  นิมิตการทวีคูณฝ่ายจิตวิญญาณ ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านี้จะถูกประกาศไปทั่วโลก ...

การสร้างสาวกและคริสตจักร

     “ข้าพเจ้ามีความทุกข์หนักและความเจ็บร้อนในใจเสมอ พร้อมที่จะถูกสาป และถูกตัดขาดจากพระคริสต์เพราะเห็นแก่พี่น้องของข้าพเจ้า . ....

  นักสร้างสาวกที่มีประสบการณ์และอุทิศตัวมากที่สุดคนหนึ่งที่เราพบได้ในโลกปัจจุบันคือจีน วาร์ ฆราวาสและนักธุรกิจในเมืองโอคลาโฮมาซิตี้ เขาเป็นประธานบริษัทวาร์ ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Godly...

  กระบวนการเป็นสาวกและสร้างสาวกทั้งหมดเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ อันดับแรกสุดเราต้องมองเห็นว่าการเป็นสาวกคือชีวิตแบบที่พระเจ้าทรงคาดหวังจากเราในฐานะคริสเตียน พระเจ้าทรงเรียกเรามาเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ - คือเป็นสาวก แต่เรายังได้รับคำสั่งให้ “ออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวก” ด้วย...

  ลีรอย ไอม์ส ผู้อำนวยการด้านพันธกิจสาธารณะขององค์การเนวิเกเตอร์ส ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่เขาเขียนมานานกว่าสี่สิบปีโดยประมาณ   ไอม์สเป็นวิทยากรที่ได้รับความนิยมและเกิดผลในการประชุมต่าง ๆ และเคยรับใช้ในคริสตจักร...