ข่าวการอบรมต่างประเทศ

ข่าวการอบรมต่างประเทศ

ดร.Billie Hanks ได้จัดการอบรม Becoming A Disciple-Maker ที่ประเทศอินเดีย