การสอนสาวกกับการสร้างสาวก   พวกเราส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่า“การสอนสาวก”อย่างไรก็ตามในหลักสูตร“สู่การเป็นผู้สร้างสาวก” นี้เราจะใช้คำที่แสดงความ สัมพันธ์ชัดเจนกว่า...

  นิมิตการทวีคูณฝ่ายจิตวิญญาณ ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านี้จะถูกประกาศไปทั่วโลก ...