BillyHank_Emailsmallsize
ฟรี !! สำหรับผู้ที่มีภาระใจในการอภิบาล และสร้างผู้อื่นให้เป็นนักสร้างสาวก อบรม โดย Dr.Billie Hanks Jr.

เชียงใหม่ : 11 สค. 2016 ณ TCCC Center (หมู่บ้านศรีอนันต์)
กรุงเทพฯ : 17 สค. 2016 ณ คริสตจักรมหาชล (ซ.นวมินทร์ 24)
เวลา 8.30-16.00น.

*** รับจำนวนจำกัด
สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม ส่งข้อมูลผู้สมัครได้ที่ thailand.ieaom@gmail.com (แจ้งชื่อ-นามสกุล ชื่อคริสตจักร เบอร์โทร. และอีเมล)

Comments

comments