ดร.Billie Hanks ได้จัดการอบรม Becoming A Disciple-Maker ที่ประเทศอินเดีย

มีผู้นำซึ่งเป็นตัวแทนหลักจากเมืองหลักต่างๆ ในประเทศอินเดีย มารับการอบรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน

“ปฏิบัติการทวีคูณ เปลี่ยนคริสเตียนผู้รับพร ให้กลายเป็นสาวกพระคริสต์ผู้เป็นพร”

Comments

comments