“ภารกิจของปฏิบัติการทวีคูณ คือ การช่วยคริสตจักร

ฝึกอบรมผู้สร้างสาวกให้สามารถผูกมิตรและสร้าง

สมาชิกใหม่แต่ละคนให้มีลักษณะชีวิตแบบพระคริสต์และทักษะการรับใช้ที่ต้องการ

เพื่อเขาจะสนุกกับชีวิตที่มีการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและทวีคูณการประกาศไปตลอดชีวิต”