บทนำ “ ปฎิบัติกรทวีคูณ” กระบวนการอภิบาลคริสเตียน

 

เราส่วนใหญ่อาจคุ้นเคยกับคำว่า
การสอนสาวก(Discipleship) งานพันธกิจรับใช้ ”ปฎิบัติการทวีคูณ” มุ่งเน้นการให้ความสำาคัญกับคำว่า
การสร้างสาวก(Disciple-making) และการอภิบาลคริสเตียน เราจะแยกแยะของคำาว่า
การสอนสาวก (Discipleship) และการสร้างสาวก(Disciple-making) ว่ามีแตกต่างกันอย่างไร?
การสอนสาวก (Discipleship) ปกติแล้วอธิบายถึง คริสเตียนศึกษาโดยทั่วไปที่สืบทอดกันรุ่นสู่รุ่น
การสร้างสาวก(Disciple-making) อธิบายถึง การติดตามผลคริสเตียนอย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านกระบวนการสอน แนะนำ ให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 กับผู้เชื่อในคริสตจักร กลุ่มผู้เชื่อที่เติบโตฝ่ายวิญญาณจะถูกคัดเลือก และรับการฝึกฝนให้เป็น
ผู้สร้างสาวก(Disciple makers) เมื่อผู้เชื่อใหม่หรือสมาชิกใหม่เข้าร่วมกับคริสตจักร ผู้สร้างสาวกจะเป็นเพื่อนกับเขา ทั้งสองท่านจะใช้เวลา 1 ต่อ 1 ทุกสัปดาห์ ในช่วงอาหารเช้า กลางวัน เย็น หรือช่วงว่าง ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเพื่อจะเรียนรู้และพัฒนาชีวิตให้เติบโตและมีทักษะชีวิตฝ่ายวิญญาณ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกับผู้เชื่อใหม่ เดินร่วมกับเขา สร้างเขาให้เติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณจนสามารถเรียนรู้และเติบโตจากพระคัมภีร์ด้วยตนเองและสามารถแบ่งปันความเชื่อเกี่ยวกับพระคริสต์ให้กับคนอื่นได้ ส่งผลให้เกิดผลทวีคูณฝ่ายวิญญาณ กรุณาคลิก ที่ ปฎิบัติการทวีคูณ(OM)คืออะไร เลือกที่แทบข้างบนเพื่อดูข้อมูลเพิ่ม