การอบรม “ปฏิบัติการทวีคูณ” สำหรับ iServe Leader ที่เข้าร่วมกิจกรรม “iServe 2014 : Life in Action” @ เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 31 พ.ค. 2014 มีศิษยาภิบาลและ iServe Leader ประจำคริสตจักร เข้าร่วมกว่า 250 คน จากจังหวัดต่างๆ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ และเพชรบูรณ์

เพื่อ iServe Leader จะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการประกาศ สร้างภาระใจเป็นผู้อภิบาล เสริมสร้างการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และมีภาระใจในการร่วมรับใช้สนับสนุนคริสตจักรท้องถิ่น โดยส่วนของการอบรม “สร้างสาวก” ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากชุดคู่มือปฏิบัติการทวีคูณ ซึ่งมีเป้าหมาย ในการสร้างสาวก ตามคำนิยามที่ว่า “เปลี่ยนคริสเตียนผู้รับพร ให้กลายเป็นสาวกพระคริสต์ผู้เป็นพร”

Comments

comments